Desain Seragam 2021: Kemeja Koki Sandy Cafe & Laundry