Desain Seragam 2018: Kemeja PT. Samudera Timur Mas