Desain Seragam 2021: Kemeja PT. Megah Sarana Beton