Desain Seragam 2018: Kemeja PT. Megah Sarana Beton