Desain Seragam 2017: Seragam Messboy PT. Hanochem Tiaka Samudera