Desain Seragam 2017: Seragam Chief Steward PT. Hanochem Tiaka Samudera