Desain Seragam 2017: Kemeja PT. Hanochem Tiaka Samudera