Desain Seragam 2018: Kemeja PT. Sabang Merauke Transindo