Desain Seragam 2017: Kemeja PT. Sabang Merauke Transindo