Desain Seragam 2017: Kemeja TV Muhammadiyah ( Laki laki )