Desain Seragam 2017: Kemeja PT. Niagatara Samudera Jaya