Desain Seragam 2017: Kaos kerah BEM STIE Mochtar Thalib